skip to Main Content
film nhb-psy voorlichting

Het brein van iemand met ernstige psychiatrische ziekten werkt anders. Echter, tot op heden weten we niet wat er dan precies anders is, en waarom. Hersenonderzoek is nodig om de neurobiologische oorzaken te begrijpen. Helaas wordt dit belemmerd door een groot tekort aan menselijk hersenweefsel.

Door de hoeveelheid hersenweefsel te vergroten kan nieuwe kennis worden gevonden voor behandelmethoden die miljoenen mensen kunnen helpen. Het NHB-Psy zoekt donoren die na hun overlijden bereid zijn hersenen af te staan voor onderzoek. Het programma is vooral gericht op mensen met ADHD, autisme, bipolaire stoornis, schizofrenie, en obsessieve dwangstoornis. iTZiT maakte verschillende films voor voorlichting aan patiënten- en familieverenigingen.

Psychiaters

Psychiaters ervaren dagelijks hoe groot het lijden is van mensen met een psychiatrische aandoening. Maar ook de enorme gevolgen voor de naaste familie.

Doordat we nog te weinig weten van de exacte processen in het brein zijn psychiaters als Saskia Palmen en Damiaan Denys nu vooral gedwongen tot symptoombestrijding in plaats van wat ze echt willen: de onderliggende oorzaak oplossen. Ze onderstrepen dan ook het grote belang van het NHB-Psy project om doorbraken te realiseren.

Donateurs

Patiënten en familie spreken over hoe zij aankijken tegen hersendonatie na overlijden.

Waarom vinden zij meer onderzoek van belang? Maar ook: welke vragen en twijfels hebben ze hierbij?

iTZiT sprak met Jesse, Erwin, Theo, Jan en Corina. Hun persoonlijke verhaal maakte impact en leidt hopelijk tot meer begrip over het belang van meer inzicht in psychiatrische ziekten, en vooral: oplossingen.

Hersenonderzoek

Het menselijk brein is zo complex dat dit niet in diermodellen of in reageerbuizen nagebootst kan worden. Technieken zoals MRI zijn onmisbaar voor het in kaart brengen van het totale overzicht, maar kunnen onmogelijk in kaart brengen welke chemische processen verstoord zijn.

Onderzoek naar de cellulaire en moleculaire veranderingen in de hersenen zelf helpt om te begrijpen wat er gebeurt op zeer gedetailleerd niveau. Dit leidt hopelijk tot nieuwe inzichten en effectievere behandelmethoden.

Obductie

Een hersenbank bewaart de hersenen van overleden hersendonoren. Het hersenweefsel wordt bevroren of op andere wijze gefixeerd bewaard, samen met de medische geschiedenis van de donor en wordt ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek naar hersenziekten.

In deze korte film wordt uitgelegd wat een hersenobductie is en hoe de NHB ervoor zorgt dat het hersenweefsel ter beschikking komt van onderzoek. Aan het woord komt o.a. Prof. dr. Annemieke Rozemuller, neuropatholoog in het VUmc, die voor de NHB de obducties en diagnostiek verricht.

Back To Top
×Close search
Zoeken