skip to Main Content

Leren over de exoten in de Nederlandse natuur, terwijl je een coole game speelt. Dat is vanaf nu mogelijk met de Exoten Game, die vandaag werd gepresenteerd in het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen in Overveen. De game is een gezamenlijk project van drinkwaterbedrijf PWN, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en visueel communicatiebureau iTZiT.

Exoten, wat zijn dat eigenlijk? En waarom een game over exoten? Exoten zijn dieren of planten die oorspronkelijk niet voorkomen in Nederland. Ze komen bijvoorbeeld binnen met schepen, vliegtuigen, containers of zelfs via de kleding van mensen. Maar ook klimaatverandering kan een rol spelen.

exoten game lancering

“Met deze game willen we het publiek op een speelse manier informeren over exoten, en over de grote impact die ze hebben op de Nederlandse natuur”, zegt Sjakel van Wesemael, Sectormanager Natuur & Recreatie bij PWN. “Denk bijvoorbeeld aan waterplanten die in de natuur terecht komen doordat iemand een aquarium leeggooit in een sloot. Zoiets kan grote gevolgen hebben”, vult Louise Vet, directeur NIOO aan.

In de game ontdekken bezoekers ook dat de invloed van exoten niet altijd hetzelfde is. “Zijn ze schadelijk of juist nuttig? Moet je daar iets aan doen en zo ja, wat? De game laat zien welke dilemma’s hierbij spelen, en welke invloed dit heeft op het natuurbeheer”, vervolgt Van Wesemael.

Spelend leren
De Exoten Game laat de kracht zien van spelend leren. Je gaat actief op onderzoek in de wereld van exoten, waarbij je keuzes moet maken en beslissingen moet nemen als boswachter of onderzoeker. De inhoud varieert van grappige minigames tot serieuze vragen over herkomst en gevolgen van exoten. Zo wordt dit onderwerp visueel en heel toegankelijk voor jong en oud.

PWN en NIOO hechten ieder vanuit hun eigen kerntaken belang aan bewustwording over exoten. “PWN is beheerder van 7.400 hectare duingebied dat cruciaal is voor de opslag en zuivering van drinkwater. Hierbij hebben we ook te maken met invasieve exoten, die het kwetsbare natuurlijke evenwicht in de duinen kunnen verstoren. We willen de zes miljoen bezoekers die hier jaarlijks komen, laten zien hoe we daarmee omgaan”, zegt Van Wesemael.

“Die impact van exoten op de natuur is ook een belangrijk onderzoeksveld van het NIOO”, stelt Vet. Het eerste idee voor de Exoten Game is bij het NIOO geboren. En het is zeker niet zo dat elke exotische soort problemen oplevert. Sterker nog: er zijn er ook genoeg die juist een positieve rol kunnen spelen in een ecosysteem. “Daarom willen we met deze game iedereen laten ervaren wat exoten nu zijn en wat ze betekenen voor onze toekomst.”

Over PWN
PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Ook beheert PWN in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat krijgen ruim 6 miljoen keer per jaar bezoek en genieten bescherming als Natura 2000-gebied. Voor PWN gaan drinkwaterproductie en natuurbeheer hand in hand. De kennis op het gebied van natuurbehoud zorgt voor een duurzame benadering van drinkwaterwinning.

Bezoek de PWN website.

Over NIOO
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De NIOO-ers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen: hoe werkt de natuur? Samen onderzoeken ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op het land als in het water.

Bezoek de NIOO-KNAW website.

Over iTZiT
iTZiT maakt kennis van organisaties zichtbaar met intelligente en interactieve 3D visualisaties, en combineert daarbij media, real-time data, simulaties en gaming. iTZiT werkt onder meer voor kennis- en onderzoeksinstituten, overheden, de maritieme sector, bouw en vastgoed, de maak- en procesindustrie, recycling en duurzaamheid en gezondheidszorg.

Bezoek de iTZiT website.

Het bezemkruiskruid is een van de exoten in de game.
Vang de halsband parkiet!
screenshot uit de game

Bezoekerscentrum Nationaal Park Zuid-Kennemerland

De game staat in het Bezoekerscentrum De Kennemerduinen, gelegen aan de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee. In het bezoekerscentrum kunt u terecht voor informatie over hoe u fietsend, wandelend of met een excursie het Nationaal Park kunt ontdekken. De tentoonstelling geeft een voorproefje van wat er buiten allemaal te beleven is in de natuur.

Bezoek de website
Back To Top
×Close search
Zoeken